COVID-19

De praktijk is open voor aanmelding en individuele behandelingen.

Het kan zijn dat bij een toename van besmettingen in de regio besloten wordt dat de behandeling on-line wordt voortgezet. Voor de meest clienten was dit een goed alternatief in de eerste lockdown.

 Maatregelen in verband met Covid-19

Ter voorkoming van besmetting zijn dat de navolgende (hygiëne) maatregelen in acht genomen:

  • De mogelijkheid tot wassen van handen en/of gebruik van aanwezige handalcohol;
  • Tissues en een prullenbak in de wachtruimte;
  • Geen handen schudden;
  • 1,5 meter afstand houden;
  • Waarborgen van 1,5 meter afstand bij in- en uitgang en wachtruimte – contact wordt zo veel mogelijk voorkomen door een pauze van 15 min tussen de afspraken – komt u daarom niet te vroeg op de afspraak;
  • Wachtruimte en de spreekkamer worden goed geventileerd.