Individuele therapie

Individuele therapie

De ziel

De therapie in mijn praktijk richt zich op het ‘heel’ worden van het innerlijk, van de ziel van de mens. Verstoringen in deze eenheid kunnen zich uiten in depressiviteit, overspannenheid, angst en minderwaardigheidsgevoelens, vermoeidheid, prikkelbaarheid, niet kunnen genieten, je moeilijk kunnen uiten, of je gevoelens moeilijk in de hand kunnen houden en er door overspoeld worden.
In de praktijk werken we aan herstel met lichaamsgerichte psychotherapie.

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?

Lichaamsgerichte psychotherapie onderscheidt zich van ‘gewone’ psychotherapie omdat er gewerkt wordt met zowel de cognitie (het denken en het begrijpen) als met het lichaam met al de fysieke en emotionele gewaarwordingen. Want ook het lichaam heeft een geheugen en een vermogen te leren en te onthouden. Het heeft kennis over wie we zijn, wat we hebben meegemaakt, wat ons bezighoudt en wat aandacht nodig heeft. Door je bewust te worden van je ademhaling, spierspanning en andere lichaamsgewaarwordingen en daar betekenis aan te geven, leer je verbanden te leggen tussen het lichamelijke en het emotionele voelen.
In een lichaamsgerichte therapiesessie wordt een combinatie gemaakt van gesprek, emotioneel en fysiek voelen om tot een diepe ‘heling’ te komen.

Voor wie?

Door de verschillende invalshoeken wordt deze lichaamsgerichte therapie warm aanbevolen voor iedereen die de oorzaak wil vinden van zijn of haar problemen en nieuwsgierig is naar de ontwikkeling hiervan. Het biedt een meerwaarde en extra mogelijkheden voor mensen met spanningsgerelateerde lichamelijke klachten en voor mensen die het gevoel hebben niet voldoende baat te hebben bij enkel gesprekstherapie.
Als er sprake is van een verstoorde realiteitsbeleving, bijvoorbeeld bij wanen of hallucinaties, is deze therapie niet geschikt.

Intakegesprek                                                                                                                                                                                                           

Een individuele therapie wordt gestart met 2 intakegesprekken van één uur. Tijdens de intake zal er gevraagd worden naar de reden van je aanmelding, je klachten, je levensgeschiedenis en welk doel je voor ogen hebt met de therapie. Er wordt uitleg gegeven over de behandeling, de manier van werken en er is gelegenheid om vragen te stellen. Na de intake wordt een behandelplan opgesteld en wordt in collegiaal overleg beslist of de therapie doorgang kan vinden.

De sessie  

Een therapiesessie duurt één tot anderhalf uur. De sessie begint met een gesprek waarin de periode die voorafgaat aan de afspraak wordt doorgenomen. Het kan zijn dat je een duidelijk thema hebt waar je in de sessie aan wilt werken of dat dit gaandeweg het gesprek ontstaat. Bij het onderzoeken van een thema wordt je uitgenodigd even stil te zijn en bewust contact te maken met je lichaam. Op die manier ontstaan verbindingen tussen wat je denkt, voelt en gewaarwordt. Met die gegevens gaan we dan aan de slag. Daarvoor worden verschillende technieken gebruikt. Vaak werken we ervaringsgericht (experiëntieel) en wordt je aangemoedigd om aandacht, woorden en expressie te geven aan wat je lichamelijk en emotioneel voelt. Op die manier kun je spanningen ontladen en kan oude en recente pijn worden verwerkt. Het kan voorkomen dat je huiswerk meekrijgt. En het is goed na de sessie wat aantekeningen te maken om de nog aanwezige emoties te verwerken en de sessie goed te integreren .